Navigace

Obsah

KLIMATICKÝ STROM

PŘÍRUČKA

 

TVORBA METODIKY PRO POSUZOVÁNÍ FUNKČNOSTI ZELENÉ
INFRASTRUKTURY

METODIKA

 

KATALOG STROMŮ A KEŘŮ VHODNÝCH PRO VÝSADBY
VZHLEDEM KE SCHOPNOSTI ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

KATALOG ROSTLIN

 

DRUHY ROSTLIN VHODNÉ PRO ZELENÉ PROSTORY
VZHLEDEM KE SCHOPNOSTI ADAPTACE
NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

STUDIE

 

SEZNAM AUTOCHTONNÍCH DRUHŮ DŘEVIN PŘÍLOHA A

OVOCNÉ STROMY PŘÍLOHA B

SEZNAM ALLOCHTONNÍCH DRUHŮ DŘEVIN PŘÍLOHA C

Potenciální rody pro obohacení sortimentu PŘÍLOHA D