Navigace

Obsah

DRUHY ROSTLIN VHODNÉ PRO ZELENÉ PROSTORY
VZHLEDEM KE SCHOPNOSTI ADAPTACE
NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

STUDIE

 

SEZNAM AUTOCHTONNÍCH DRUHŮ DŘEVIN PŘÍLOHA A

OVOCNÉ STROMY PŘÍLOHA B

SEZNAM ALLOCHTONNÍCH DRUHŮ DŘEVIN PŘÍLOHA C

Potenciální rody pro obohacení sortimentu PŘÍLOHA D