Obsah

Výběr tématu RSK

1=nejvyšší priorita, řešit ihned
2= důležité, začít rozpravu
3= ano, jde o dlouhodobé téma pro venkov a je potřeba se o ně zajímat
4 = není relevantní pro Pracovní skupinu Venkov JčK
5= nesmysl

Vážení členové Pracovní skupiny VENKOV,

dle dohody z úvodního společného zasedání pracovní skupiny Vám předkládáme základní seznam priorit, kterými by se měla pracovní skupina zabývat (ZATÍM NENÍ NIKTERAK PŘETŘÍDĚNO…).

Jednotlivým tématům prosím přiřaďte „známku“ dle své úvahy, stupnice je nastavena takto:

1=nejvyšší priorita, řešit ihned

 2= důležité, začít rozpravu

3= ano, jde o dlouhodobé téma pro venkov a je potřeba se o ně zajímat

4 = není relevantní pro Pracovní skupinu Venkov JčK

5= nesmysl

Díky předem za vyplnění Vašeho názoru na předložené návrhy. V závěru ankety je prostor pro doplnění dalších Vašich námětů (v případě potřeby možno poslat volnou formou mailem přímo na mail krejcickova@masrozkvet.cz ).

Anketu prosím vyplňte do 27.8.2018. Děkuji  předem, iMK