Navigace

Obsah

16.02.2023

Popodra NZÚ light

Nová zelená úsporám Light - téměř 900 zpracovaných žádostí

Za první měsíc od spuštění příjmu žádostí jihočeské místní akční skupiny pro seniory zpracovaly již více než 850 žádostí o podporu.

Detail

17.01.2023

Foto z jednání Výboru NS MAS ČR

1. jednání Výboru NS MAS ČR v roce 2023

17.1. 2023 probíhá jednání Výboru NS MAS ČR. Tématem jednání je mimo jiné proces nastavování výzev IROP pro LEADER. NS MAS ČR podala ke dvěma plánovaným výzvám více než 100 připomínek...

Detail

15.11.2022

Web Nové zelené úsporám Light

Jihočeské MAS se zapojí do pilotního ověření Nové zelené úsporám Light

Dne 14.11.2022 byla vyhlášena Nová zelená úsporám Light. Všechny jihočeské místní akční skupiny chtějí pomoci ve svých územích žadatelům s administrací. https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Detail

26.05.2022

https://kraj-jihocesky.cz/index.php/s-pripravou-vyrizenim-zadosti-o-kotlikovou-dotaci-pomohou-pracovnici-mistnich-akcnich-skupin

Jihočeské MAS zdarma pomohou seniorům s kotlíkovými dotacemi

Jihočeské MAS po dohodě s Jihočeským krajem nabízí bezplatnou pomoc se zpracováním a podáním žádosti o koltíkovou dotaci.

Detail

17.09.2021

Seminář s exkurzemi Ekologická péče o veřejnou zeleň

Seminář s exkurzemi Ekologická péče o veřejnou zeleň

Detail