Navigace

Obsah

Krajské sdružení Národní sítě Místních akční skupin ČR Jihočeského kraje

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje je nepolitickou organizací sdružující místní akční skupiny se sídlem na území Jihočeského kraje a usilující o vyvážený rozvoj venkovských oblastí Jihočeského kraje. Poskytuje profesionální servis svým členům, hájí jejich zájmy a zastupuje je ve vztahu k orgánům státu, samospráv i jiných organizací. Ve své činnosti respektuje zásady komunitně vedeného místního rozvoje, partnerství a spolupráce se všemi subjekty, které mají zájem napomáhat rozvoji jihočeského venkova, vč. služeb jeho obyvatelům.


Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje (dále také Sdružení, KS MAS) bylo založeno 12. 2. 2009 v Křemži jako sdružení bez vlastní právní subjektivity, které vzniklo iniciativou místních akčních skupin na jihu Čech. Vlastní právní subjektivitu má sdružení od roku 2011. Dne 1. 1. 2014 bylo sdružení zapsáno do rejstříku jako pobočný spolek Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s. K datu 8. 3. 2017 došlo oficiálně ke změně sídla Sdružení na adresu Dukelská 145, Třeboň I, 379 01 Třeboň.

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje je spolkem, který funguje jako platforma pro podporu činnosti a spolupráci celkem 16 místních akčních skupin, které mají sídlo na území Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o pobočný spolek Národní sítě MAS ČR, je předsednická MAS zároveň členem Výboru Národní sítě MAS ČR (dále také NS MAS ČR) a jejím prostřednictvím jsou jihočeské MAS zastupovány v tomto statutárním orgánu NS MAS ČR.
Dlouholetá činnost Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje je zaměřena na rozvoj iniciativy LEADER a problematiku komunitně vedeného místního rozvoje (dále také CLLD) v území Jihočeského kraje, rozvoj spolupráce relevantních územních partnerů s MAS, a to včetně spolupráce se samosprávou Jihočeského kraje, resp. Krajským úřadem Jihočeského kraje.

Aktuality z jihočeských MAS

18.12.2023

: Zástupci MAS Jihočeského kraje zakončili rok 2023 jednáním na Krajském úřadě v Českých Budějovicích

: Zástupci MAS Jihočeského kraje zakončili rok 2023 jednáním na Krajském úřadě v Českých Budějovicích

Zástupci jednotlivých MAS Jihočeského kraje se naposledy v roce 2023 setkali v jednacím sále zastupitelstva na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Setkání bylo zahájeno úvodním slovem předsedy Tomáše Nováka a vyřízením formálních náležitostí.

Detail

18.10.2023

Mag. Hubert Huber hovoří k účastníkům setkání.

Zástupci jihočeských a hornorakouských MAS se setkali v Jindřichově Hradci

Ve dnech 16. – 17. října 2023 proběhlo setkání zástupců jihočeských a hornorakouských místních akčních skupin, pořádané Krajským sdružením MAS Jihočeského kraje a Celostátní sítí pro venkov.

Detail

06.10.2023

Setkání  "LEADER ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027"

Setkání "LEADER ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027"

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov jsme ve čtvrtek 05.10. uspořádali setkání nazvané "LEADER ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027". Akce se uskutečnila v krásných prostorách nově zrekonstruované sokolovny Radomyšl.

Detail

07.06.2023

Jednání Výboru NS MAS 1

Jednání Výboru NS MAS

06.06.2023 se konalo jednání Výboru NS MAS v Broumově, které předznamenalo začátek nabitého programu Leaderfestu 2023.

Detail

30.05.2023

Jednání KS NS MAS Jihočeského kraje 23.05.2023

Jednání KS NS MAS Jihočeského kraje 23.05.2023

V prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se 23.05.2023 uskutečnilo jednání Krajské sítě Místních akčních skupin Jihočeského kraje.

Detail

Aktuality z MAS v ČR

14.10.2018

Světový den žen žijících na venkově 15. 10.

Světový den žen žijících na venkově je věnován právě ženám, které žijí a pracují na venkově, ale ne vždy mají ke své práci dobré podmínky, neboť mnohdy dojíždí do práce daleko, žijí z nízkého příjmu, ale i tak vytvářejí více jak polovinu světové potravy. V tento den bychom se nad tím to problémem měli řádně zamyslet a přemýšlet jak zlepšit podmínky pro ženy na venkově.

Detail

21.02.2018

VIDEO s názvem "TOULAVA….kardiozážitek i pro Tebe" 1

VIDEO s názvem "TOULAVA….kardiozážitek i pro Tebe"

Pro všechny fandy Toulavy jsme natočili video, který nese název „TOULAVA…­.kardiozážitek i pro Tebe“. Natáčení probíhalo nejen po všech koutech toulavských, ale i na oddělení JIP benešovské nemocnice.
To, zda-li hlavní aktér videa (herec Jirka Langmajer) přežije či nikoliv, nebudeme prozrazovat a rozuzlení příběhu Vám necháme pěkně k vychutnání…

Detail

21.02.2018

LINECKÁ STEZKA „Přeshraniční projekt s nádechem historie“ 1

LINECKÁ STEZKA „Přeshraniční projekt s nádechem historie“

Lhenice, červen 2014 Na konci roku 2013 byl schválen projekt s názvem Linecká stezka, který uceleně tematizuje historicky danou obchodní trasu z rakouského Podunají. Po této trase bylo již od 9. století prostřednictvím soumarů převáženo nejrůznější zboží včetně soli do české kotliny a zpět. Nejstarší větev Linecké stezky vedla z Lince na sever přes tehdejší Leonfelden, Vyšší Brod, procházela dále dnešním boletickým vojenským prostorem a končila na středověkém slovanském hradišti v Netolicích.

Detail

21.02.2018

MAS CHANCE IN NATURE oživuje rekonstruovanou faru

V Malenicích na Strakonicku byla dokončena dvouletá rekonstrukce fary, která byla dlouho k katastrofickém stavu. 26. července se však již dočkala svého znovuotevření a k oživení přispívá hlavně místní akční skupina CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP. V centru obce tak vznikne informační centrum, výstavní místnost a místní akční skupina využije i prostory pro své zázemí a pořádání vzdělávacích i kulturních akcí. Od 1. září bude fara plně v provozu pro návštěvníky, kteří si mohou prohlídnout i expozici věnované Jiřině Jiráskové. Více na www.chance­innature.cz.

Detail