Setkání "LEADER ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027"

Setkání  "LEADER ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027"

Ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov jsme ve čtvrtek 05.10. uspořádali setkání nazvané "LEADER ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027". Akce se uskutečnila v krásných prostorách nově zrekonstruované sokolovny Radomyšl.

Tohoto setkání se zúčastnili hlavně členové jednotlivých MAS jihočeského, ale i plzeňského kraje. Přednášejícími byli pracovníci Centrálního pracoviště SZIF.

Hlavním cílem setkání bylo seznámit se s tvorbou programových rámců pro Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 (SP SZP), zahrnující přehled a specifickou charakteristiku jednotlivých oblastí podpory. Současně se diskutovalo o procesu tvorby Fichí a přípravě výzev pro Místní akční skupiny (MAS), stejně jako o jednotlivých dokumentech k těmto výzvám.

Datum vložení: 6. 10. 2023 18:40
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2023 18:45