: Zástupci MAS Jihočeského kraje zakončili rok 2023 jednáním na Krajském úřadě v Českých Budějovicích

: Zástupci MAS Jihočeského kraje zakončili rok 2023 jednáním na Krajském úřadě v Českých Budějovicích

Zástupci jednotlivých MAS Jihočeského kraje se naposledy v roce 2023 setkali v jednacím sále zastupitelstva na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Setkání bylo zahájeno úvodním slovem předsedy Tomáše Nováka a vyřízením formálních náležitostí.

V rámci programu proběhla například prezentace doc. Cudlína z AV ČR, který nastínil možnosti spolupráce MAS s CzechGlobe - ústavem výzkumu globální změny AV ČR či řešení rozvoje propagace MAS. Nejdůležitějšími body jednání byl projednání plánu činnosti Krajského sdružení na rok 2024 a rozpočtu Krajského sdružení na rok 2024.

 

Jen za rok 2023 vyhlásily jihočeské MAS výzvy za více než 270 milionů Kč. Děkujeme všem členským MAS a jejich zaměstnancům za práci, kterou v roce 2023 pro jihočeský venkov odvedli. Díky Vám můžeme podpořit mnoho potřebných a zajímavých projektů v rozličných tematických oblastech.

 

 

Datum vložení: 18. 12. 2023 10:01
Datum poslední aktualizace: 18. 12. 2023 10:03