KLIMAGRÜN

FOTOKLIMAGRÜN - základní informace o projektu

ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY POMOCÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY
- základní informace k projektu: ATCZ142 KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň

Krajské sdružení NS MAS Jihočeského kraje je jedním z 9 partnerů projektu KLIMAGRÜN a zajišťuje organizaci výsadeb v regionu Jihočeského kraje a také pořádání osvětových seminářů.

Kooperace se uskutečňuje v rámci projektu jak v přeshraničním, tak mezioborovém měřítku, přitom je navazováno na již existující přeshraniční spolupráci.Přeshraniční spolupráce
je nutná, protože klimatické změny a biodiverzita jsou přeshraniční témata, spolupráce rakouských a českých partnerů umožňuje nalézání rozsáhlých synergií a společných řešení, které jsou lepší nejen obsahově, ale mají také hospodářské výhody oproti řešením národním (např. společné programy, směrnice, akce).Nová je u tohoto projektu přeshraniční spolupráce a spolupráce většího počtu kompetentních institucí pro dosažení společného cíle - přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změně klimatu, zlepšení stavu životního prostředí a jejího rozsahu. Nové je u projektu "Klimagrün" také propojení zelené infrastruktury sídel a krajiny do společného projektu; spolupráce s novými partnery na témata doprovodné zeleně podél silnic a na ochranu půdy tak například poskytne vstupy pro správu zelených ploch v oblasti sídel.
Přípravu a realizaci projektu budou aktivně podporovat i odbor ŽP JMK a JČK . Odbornou spolupráci při tvorbě výstupů poskytnou akademičtí pracovníci univerzit v ČR.

Odkaz na DALŠÍ INFORMACE O TOMTO PROJEKTU

logo Interreglogo KS NS MAS JčK

Plakát projektu