VÝSTUPY PROJEKTU

Klimatický strom

stromy v krajině

Klimatický strom
Jak stromy přispívají k lepšímu klimatu

Příručka Typ: PDF dokument, Velikost: 21.53 MB

 

Výstupy projektu

 • Realizace modelových projektů „Nástroje na ochranu půdy“, „Výsadba ovocných stromů v krajině“,
  „Rostliny pro zelené pásy“, „Zelená cesta“ a „Jihočeské remízky“
 • Osnovy a a akční program pro přizpůsobení zelené infrastruktury změně klimatu
 • Studie k nástrojům na ochranu půdy a k druhům rostlin, které jsou schopny adaptace na změny klimatu
 • Nabídky poradenství a vzdělávání týkající se přizpůsobení zelené infrastruktury změně klimatu

JIHOČESKÝ KRAJ - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMENY

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Název projektu: Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

 • Zkrácený název projektu: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
 • Operační program: přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020
 • Číslo projektu: ATCZ 142
 • Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
 • Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020
 • Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu:
  46 154 EUR

Tisková zpráva 30.4.2018 Typ: PDF dokument, Velikost: 732.98 kB
informace o dosavadním průběhu realizace projektu KLIMAGRÜN/ Klimatická zeleň (ATCZ142)