Navigace

Obsah

PŘÍRUČKA PRO STAROSTY

SÁZÍME A PEČUJEME O ZELEŇ

 

ZELENÉ ZASTÍNĚNÍ

VÝHODY STÍNÍCÍCH PRVKŮ

 

KVĚTNATÁ LOUKA

KVĚTNATÉ LOUKY MÍSTO TRAVNÍCH PLOCH

 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
KOLOBĚH VODY A MANAGEMENT DEŠŤOVÉ VODY

 

KLIMATICKÝ STROM

PŘÍRUČKA

 

TVORBA METODIKY PRO POSUZOVÁNÍ FUNKČNOSTI ZELENÉ
INFRASTRUKTURY

METODIKA

 

KATALOG STROMŮ A KEŘŮ VHODNÝCH PRO VÝSADBY
VZHLEDEM KE SCHOPNOSTI ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

KATALOG ROSTLIN

 

DRUHY ROSTLIN VHODNÉ PRO ZELENÉ PROSTORY
VZHLEDEM KE SCHOPNOSTI ADAPTACE
NA KLIMATICKÉ ZMĚNY

STUDIE

 

SEZNAM AUTOCHTONNÍCH DRUHŮ DŘEVIN PŘÍLOHA A

OVOCNÉ STROMY PŘÍLOHA B

SEZNAM ALLOCHTONNÍCH DRUHŮ DŘEVIN PŘÍLOHA C

Potenciální rody pro obohacení sortimentu PŘÍLOHA D