Komunitní energetika – domácí podmínky a dobrá zahraniční praxe

  • Datum konání: 1.12.2021
  • Způsob konání: on line
  • Počet účastníků: 60

Program:

  1. Zahájení, představení projektu – Zuzana Guthová, MAS Růže
  2. Co si vše představit pod komunitní energetikou, legislativní zakotvení, benefity, příklady dobré praxe obecních obnovitelných zdrojů z České republiky - Ondřej Pašek, Hnutí DUHA
  3. Aktuální situace v podpoře vzniku Energetických komunit ze strany MAS - Jiří Krist, předseda Národní sítě MAS a MAS Opavsko z.s.
  4. Komunitní energetika Rakousku na příkladu konkrétních projektů především z Dolního Rakouska - Renate Brandner-Weiß, ebcPLUS
  5. Chystaná druhá výzva v rámci Modernizačního fondu a její využití pro projekty v obcích - Ondřej Pašek, Hnutí DUHA
  6. Zakončení semináře – Zuzana Guthová, MAS Růže