Exkurze 25. – 26. listopadu 2021

1. exkurze

Krajské sdružení MAS Jihočeského kraje připravilo dvoudenní odbornou exkurzi pro zástupce MAS, starosty a další zainteresované zájemce na prezentaci zajímavých projektů komunitní energetiky ve Zlínském kraji.

  • Datum konání: 25. - 26. 11.2021
  • Počet účastníků: 18

Program:

25. 11. 2021

1. obec Roštín – obecní výtopna na slámu

Výtopna je provozována Bioenergetickým centrem Roštín. Na výtopnu je napojeno 165 domácností a 6 obecních objektů. Systém je v plném provozu je od roku 2003. Jako palivo slouží obilná a řepková sláma, původem od místních zemědělců. Více informací, prezentace.

2. Požární stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje  

Jde o první pasivní budovu v ČR určenou profesionálním hasičům, a navíc první veřejnou budovu v pasivním standardu ve Zlínském kraji. Objekt potřebuje na svůj provoz minimum energie, část energie využívá z obnovitelných zdrojů. Jedná se o dobře zaizolovanou budovu využívající sluneční zisky. K vytápění stanice o celkové podlahové ploše 1 138 m2 slouží dva plynové kotle a k ohřevu vody solární termické kolektory umístěné na střeše objektu a napojené do 1 500 litrové akumulační nádrže. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí slouží pět rekuperačních jednotek. Více informací.

3. Obec Modrá – Fotovoltaika a veřejné osvětlení  

Obec Modrá, která je několikanásobným držitelem ocenění Vesnice roku, už v roce 2010 realizovala projekt, kdy byly na střechách obecních domů (Obecní úřad a Obecní dům, bývalá škola) vybudovány 2 malé fotovoltaické elektrárny (2 x 20 kW), které dodávají elektrickou energii do sítě a do veřejného osvětlení obce. V rámci dalších opatření byla v areálu Živá voda instalována tepelná čerpadla pro vytápění, které navíc v zimě chladí místní kluziště. Nové Centrum slováckých tradic využívá rekuperaci tepla z pálenice spolu s tepelnými čerpadly.

4. Akční energetický plán a plán financování energetické efektivity Zlínského kraje, příklady dobré praxe ze Zlínského kraje - ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava Knotková

26. 11. 2021

1. Brumov-Bylnice – centrální vytápění biomasou

Město s 5 781 obyvateli zrekonstruovalo v roce 2010 centrální plynovou kotelnu na dřevní štěpku (1+2 MW). Zásobuje teplem 12 bytových domů a 10 objektů občanské vybavenosti včetně školy, zdravotního střediska nebo kulturního domu.  Projekt rekonstrukce získal mezinárodní ocenění regionální projekt roku 2010 ve Vídni.

S ohledem na dosud málo využitý potenciál dřevní biomasy v regionu schválilo město v roce 2012 desetiletý Akční plán pro biomasu, jehož cílem je získávat alespoň třetinu energie z místní biomasy.  Jeho součástí je například podpora instalace kotlů na biomasu v domácnostech, v soukromém sektoru i ve veřejných budovách nebo založení a provoz regionálního Biomasového obchodního centra sloužícího jako základ místního trhu s biomasou. Brožura k rekonstrukci kotelny.

2. Hostětín – vytápění biomasou, pasivní dům Nadace Veronika, úsporné veřejné osvětlení, nadační fotovoltaika, solární kolektory na domy obyvatel, obecní moštárna, kořenová čistírna, sociální bydlení, komunitní centrum …  Stručně shrnutí.  

3. Pitín – mateřská školka zateplená balíky slámy do skoro pasivního standardu

Podrobnosti: https://www.veronica.cz/databaze-slamenych-domu?i=2125https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-obnova-materske-skoly-vpitine.html


Foto z 1. exkuze