Kontakt

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

  • IČ: 725 35 369
  • tel.: +420 774 742 095
  • e-mail: novak@mas-trebonsko.cz
  • web: jihoceskemas.cz
  • předseda KS NS MAS: Bc. Tomáš Novák

Logo KS

Předmět činnosti:

KS MAS je nepolitickou organizací sdružující místní akční skupiny se sídlem na území Jihočeského kraje a usilující o vyvážený rozvoj venkovských oblastí Jihočeského kraje. Poskytuje profesionální servis svým členům, hájí jejich zájmy a zastupuje je ve vztahu k orgánům státu, samospráv I jiných organizací. Ve své činnosti respektuje zásady komunitně vedeného místního rozvoje, partnerství a spolupráce se všemi subjekty, které mají zájem napomáhat českému venkovu a Jeho obyvatelům.

 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje je organizační složkou Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., IČ: 28554272