Navigace

Obsah

Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), na kterém spolupracují regionální samosprávy, sdružení místních akčních skupin a další partneři. V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.

Projekt probíhá od 01. 10. 2017 a bude ukončen k 31. 03. 2020 (prodlouženo do 31. 10. 2020). Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

LEADER PARTNER
Úřad dolnorakouské vlády se sídlem v Sankt Pöltenu

ZA RAKOUSKOU STRANU

Land NÖ, Abteilung Umwelt - und Energiewirtschaft

www.noe.gv.at

Naturim Garten

www.naturimgarten.at

Agrarbezirksbehörde

www.unserboden.at

 

ZA ČESKOU STRANU

Jihočeský kraj

www.kraj-jihocesky.cz

Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihočeského kraje

www.jihoceskemas.cz

Jihomoravský kraj

www.kr-jihomoravsky.cz

Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje

www.jihomoravsky.nsmascr.cz

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko

www.hornacko.info

Přírodní zahrada z.s.

www.prirodnizahrada.eu