ENERGIE PRO OBCE - ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

 

   INTERREG        Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje    Mühlviertler Kernland

ENERGIE PRO OBCE - ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

ENERGIE FÜR KOMMUNEN - LÖSUNGEN FÜR ZUKUNFT

Přeshraniční projekt "ENERGIE PRO OBCE - ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST" je financovaný v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká Republika (KPF- 01 - 299) .

Projekt ENERGIE PRO OBCE - ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST se zaměřuje na rozvoj tzv. energetických komunit v Jihočeském kraji a Horním Rakousku, se zaměřením na rurální oblasti. Vznik energetických komunit přináší venkovských oblastem 3 základní benefity.
1) Komunitní energetika je klíčovou komponentou lokálních ekonomik, právě platby za energie díky vytváření energetických komunit mohou zůstat v regionu a pomoci rozvoji obce nebo celého území.
2) Vytvářením energetických komunit mohou venkovské oblasti předcházet vzniku energetické chudoby.
3) Podpora energetických komunit je jednou z plánovaných agend místních akčních skupin v příštím programovém období – to může vést k intenzivnějšímu rozvoji energetických komunit ve venkovských oblastech.

V rámci projektu budou vyškolení Ambasadoři pro komunitní eneregtiku a to jak mezi zaměstnanci MAS (LAG), tak i mezi zástupci municipalit.