LINECKÁ STEZKA „Přeshraniční projekt s nádechem historie“

LINECKÁ STEZKA „Přeshraniční projekt s nádechem historie“ 1

Lhenice, červen 2014
Na konci roku 2013 byl schválen projekt s názvem Linecká stezka, který uceleně tematizuje historicky danou obchodní trasu z rakouského Podunají. Po této trase bylo již od 9. století prostřednictvím soumarů převáženo nejrůznější zboží včetně soli do české kotliny a zpět. Nejstarší větev Linecké stezky vedla z Lince na sever přes tehdejší Leonfelden, Vyšší Brod, procházela dále dnešním boletickým vojenským prostorem a končila na středověkém slovanském hradišti v Netolicích.

Podle historiků je Linecká stezka starší než známější středověká Zlatá stezka, jež vedla z Bavorska do Čech. Hlavním cílem projektu je znovuobjevení skutečných spojnic mezi rakouským a českým pomezím a jejich marketingové rozpracování coby přeshraniční dálkové turistické trasy.

Partnery projektu jsou Místní akční skupina Rozkvět zahrady jižních Čech se sídlem ve Lhenicích, Místní akční skupina Blanský les – Netolicko se sídlem v Netolicích a Lokale Aktionsgruppe SternGartl Gusental se sídlem v rakouském Bad Leonfeldenu.

V rámci projektu Linecká stezka je realizován archeologický průzkum trasy. (lidarové a geofyzikální analýzy). Do přípravy projektu a i jeho samotné realizace je zapojen např. i Dr. Erwin Ruprechtsberger, vedoucí archeolog lineckého muzea NORDICO Stadtsmuseum Linz.

Výstupy projektu „Linecká stezka“:

  1. Mobilní průvodce (interaktivní aplikace pro chytré telefony) + interaktivní mapy (mapová aplikace s turistickými zajímavostmi)
  2. Soubor turistických map a tiskovin (tištěná i e-verze)
  3. Putovní výstava a doprovodné tiskoviny (bedekr, průvodce dějinami)
  4. Instalace turistického mobiliáře – odpočívadla, informační tabule, informační cedule (včetně doplnění turistického značení)
  5. Obnova části historického úvozu
  6. Zorganizování propagačních zážitkových akcí na „Linecké stezce“ – turistický pochod, místní slavnosti
  7. Proškolení pracovníků informačních center
  8. Webové stránky v česko-německé jazykové mutaci – www.lineckastezka.cz

Více informací:
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech
Školní 124
384 02 Lhenice
Kontaktní osoba: Ing. Marta Krejčíčková
Tel.: 773 187 564 
E-mail: krejcickova(et)mas­rozkvet.cz
www.lineckastezka.cz

Datum vložení: 21. 2. 2018 14:45
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2018 14:55