1. jednání Výboru NS MAS ČR v roce 2023

Foto z jednání Výboru NS MAS ČR

17.1. 2023 probíhá jednání Výboru NS MAS ČR. Tématem jednání je mimo jiné proces nastavování výzev IROP pro LEADER. NS MAS ČR podala ke dvěma plánovaným výzvám více než 100 připomínek...

17.1. 2023 probíhá jednání Výboru NS MAS ČR. Tématem jednání je mimo jiné proces nastavování výzev IROP pro LEADER. NS MAS ČR podala ke dvěma plánovaným výzvám více než 100 připomínek. Bohužel připomínky zásadního charakteru Řídící orgán neplánuje akceptovat. Venkovské obce tak čekají obdobné podmínky jako velká krajská města. To je samozřejmě zcela špatně.

Datum vložení: 17. 1. 2023 10:41
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2023 10:45