Jednání KS NS MAS Jihočeského kraje 23.05.2023

Jednání KS NS MAS Jihočeského kraje 23.05.2023

V prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se 23.05.2023 uskutečnilo jednání Krajské sítě Místních akčních skupin Jihočeského kraje.

Úvodním slovem zúčastněné přivítala děkanka doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která zahájila jednání. Dále pokračoval Pavel Hroch, který krátce informoval o probíhajícím projektu Komunitní energetiky v obci Holašovice. 

Hlavními body jednání bylo především setkání se s metodiky pro jednotlivé oblasti IROP z krajského pracoviště CRR. 

Dále jednání navštívil pan ředitel Kupsa z OP TP, se kterým se řešila aktuální oblast nových režií.

V závěru vystoupili zástupci firmy Kenergen s.r.o. , kteří přítomné seznámili s fungováním fotovoltaických  a termických systémů. Tyto systémy jsou od května 2023 zařazeny do programu Nová zelená úsporám Light. S tímto dotačním programem pomáhají Místní akční skupin seniorům a nízkopřijmovým domácnostem už od ledna 2023.

Datum vložení: 30. 5. 2023 12:21
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2023 14:54