Jednání Regionální stálé konference Jihočeského kraje

30. jednání RSK

V úterý 21. 3. 2023 od 10:00 hodin proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje v sále Zastupitelstva již 30. jednání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje.

 

V rámci tohoto jednání byly řešeny různorodé oblasti související s činností RSK či s podporou rozvoje Jihočeského kraje. Zejména byl projednán a schválen Regionální akční plán pro roky 2021-2027, rámce investic zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení, přednesena byla také velmi zajímavá analýza využití finančních prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji za rok 2022.

V rámci zpráv zástupců RSK byly předány aktuální informace z CRR a IROP, ITl Českobudějovické aglomerace a také za jihočeské MAS (oblast CLLD). V závěru jendání byly přítomným předány podrobné informace zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Datum vložení: 22. 3. 2023 17:32
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2023 17:41