Jednání Výboru NS MAS

Jednání Výboru NS MAS 1

06.06.2023 se konalo jednání Výboru NS MAS v Broumově, které předznamenalo začátek nabitého programu Leaderfestu 2023.

Jedním z témat jednání byla diskuse k podkladům potřebným k založení Národního centra podpory energetických komunit z.ú. Toto téma jihočeské MAS velmi zajímá s ohledem na naše aktivity zaměřené na udržitelnou komunitní energetiku. Diskutovalo se také o hodnotících kritériích OP TAK a projednávala se administrace PR OPŽP v rámci CLLD. Věříme, že tyto kroky nám pomohou posílit naše úsilí nejen v oblasti obnovitelných zdrojů energie a udržitelného rozvoje.

Datum vložení: 7. 6. 2023 8:46
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2023 8:47