Poděkování Jihočeskému kraji

Místní akční skupiny jižních Čech v současné době procházejí fází kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, v některých případech i věcné kontroly, svých strategií.

V době, kdy se tento proces neustále zpožďuje a hodnocení strategií ze strany MMR nabírá skluz i více než 40 pracovních dní, neustávají jihočeské MASky ve snaze o aktivní a tvůrčí činnost. V blízké době budou svou invencí a pracovními silami pomáhat ke zdárnému průběhu expozice Jihočeského kraje na výstavě Země Živitelka i se zajištěním slavnostního Večera venkova.

V těchto nelehkých dobách bychom chtěli poděkovat Jihočeskému kraji za významnou podporu a pozitivní přístup k místním akčním skupinám, ochotou nabízet pomocnou ruku také např. bezplatným pronájmem prostor Úřadu nejen pro akce Jihočeských MAS, ale nově také pro akci Národní sítě MAS ČR. Je to dokladem toho, že Kraj vnímá metodu CLLD jako velmi prospěšnou pro celé území naší republiky.

Děkujeme.

Datum vložení: 21. 2. 2018 15:25
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2018 15:25