Cíle projektu

  1. Zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců a vedoucích pracovníků místních akčních skupin a mikroregionů v Jihočeském kraji
  2. Vytvořit a ověřit vzdělávací program, který díky využití moderních metod komunikace a interaktivních metod výuky zefektivní průběh a výsledky vzdělávání
  3. Umožnit cílové skupině získání zkušeností z oblasti, která je vzorová právě s ohledem na využívání dotačních zdrojů
  4. Přispět k rozvoji zájmového území Jihočeského kraje tak, aby se zvýšila ekonomická stabilita subjektů vyvíjejících svoji činnost ve venkovském prostoru.
  5. Vytvořit prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci lidí, kteří realizují projekty nebo chtějí tyto projekty realizovat a vytvořit tak přirozené podmínky pro vzájemné poznání a sdílení zkušeností v oblasti projektového managementu.
  6. Posílit kapacity lidských zdrojů těchto organizací tak, aby byly připravené efektivně reagovat na výzvy a úkoly, které pro ně přinese období 2014 až 2020.
  7. 7) Cílem je posílit pozici jihočeských MAS a mikroregionů v rámci České republiky a vytvořit podmínky pro vysokou absorpční kapacitu projevující se v objemu získaných finančních prostředků z evropských a státních zdrojů.