Město a MAS Mikulov nás přivítali na sv. Martina

Město a MAS Mikulov nás přivítali na sv. Martina 1

… a tady jsou slíbené informace z cesty, konané v rámci projektu „Vzdělávání MASek“ tentokrát na Moravu. I přes dopravní komplikaci při cestě se nám všichni účastníci vrátili v pořádku :)

LidiV rámci vzdělávacího kurzu zvyšování finanční kapacity MAS a mikroregionů jsme se v pondělí 10.11.2014 zú­častnili exkurze do Mikulova. Během cesty probíhala přednáška, díky tomu nám cesta rychleji utekla. Kolem 14:00 hod, jsme dorazili do Mikulova. V Mikulově se nás ujala zástupkyně z MAS Mikulovsko, z Městského úřadu Mikulova a zástupce ze správy CHKO Pálava, kteří nám představili projekt Záchrana kapliček na Svatém kopečku v Mikulově. Město Mikulov a MAS Mikulovsko ve spolupráci s církví začali v roce 2009 zpracovávat projekt na celkovou obnovu všech 17 objektů křížové cesty, jeho součástí nebyla pouze obnova kaple Božího hrobu, ale cílem projektu byla stavební obnova jednotlivých objektů křížové cesty, vnitřní výzdoba kapliček a také vybudovat naučnou stezku. Každý kaplička má svého donátora, který kapličku adoptoval, opravil a po dobu udržitelnosti projektu se musí o svojí kapličku řádně starat a případě doopravovat, odstraňovat nálety dřevin………. První kaplička znázorňuje Loučení Krista s matkou Marií, dalších 6 kaplí znázorňuje Kristovu úzkost v Getsemanské zahradě, spící apoštoly, bičování, posmívání, zmučeného Krista a Krista nesoucího kříž. Osmá kaple zobrazuje setkání Ježíše s jeruzalémskými ženami. V deváté je zachycen Ježíš potřetí klesající pod křížem. V jedenácté zachycen Ježíš přibíjen na kříž ve dvanácté Zastavení Panny Marie Bolestné. Kapličky č. 10,13 a 14 jsou bez dochované dedikace). Svatý kopeček je přírodní rezervací, vyskytuje se na vápenci a jsou zde chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, jako je výr velký a kosatec nízký. Na vrchol Svatého kopečku nás vedla nejstarší křížová cesta v Čechách se čtrnácti zastaveními (kapličkami), dříve nejspíš bylo jen 7 kapliček až postupem času na přelomu 17. a 18.st. dostala křížová cesta nynější podobu se 14 kapličkami. Křížová cesta začíná na úpatí Svatého kopečku u krásného Piaristického domu. Nedílnou součástí vrcholku křížové cesty je kaple sv. Šebestiána a samostatný objekt zvonice. V době naší návštěvy se kostel opravoval, v roce 2015 by opravy měly být dokončeny. Nad Piaristickým domem stojí první kaple křížové cesty. Pomalu, ale jistě jsme se dostali ke kapličkám č.10 a 11, které jsou na samém vrcholku Svatého kopečku, nedaleko kaple sv. Šebestiána. Odtud byl krásný výhled i na nedaleké Rakousko. U kaple sv. Šebestiána se nám začalo stmívat, proto jsme naší návštěvu museli urychlit. Ale před odchodem jsme se dozvěděli, že vznikla pouťová tradice vynášení sošky mikulovské madony. Za kaplí sv. Šebestiána směrem ke kapli Božího hrobu stojí 12. kaplička, za touto stojí 13. kaplička. která je bez umělecké výzdoby. Poslední 14. kaplička stojí až za kaplí Božího hrobu na samém okraji naší vycházky. Naše zpáteční cesta byla už za tmy, ale nakonec do Mikulova došli všichni. Zřejmě jsme se těšili na degustaci vína v jednom z místních sklípku . Druhý den tedy 11.11.2014 v 11­.11 hod. nás na mikulovském náměstí čekal příjezd sv. Martina a slavnostní otevírání Svatomartinských vín. Tímto programem naše exkurze skončila. Domů jsme přijeli ve večerních hodinách. Myslím, že mohu mluvit za všechny, když povím, že exkurze se nám moc líbila, hlavně ukázka realizovaného projektu Záchrana kapliček na Svatém kopečku v Mikulově.

Datum vložení: 21. 2. 2018 15:31
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2018 15:32