Projekt "Vzdělávání MASek" je ve finále

V prosinci 2014 byla úspěšně ukončena realizace projektu s pracovním názvem „Vzdělávání MASek“ Během celého roku se podařilo odvést velký kus práce a připravit sérii vzdělávacích kurzů pro zaměstnance MASek a mikroregionů.

KnihyV průběhu jarního i podzimního kola kurzů, byla proškolena zhruba stovka účastníků. Výstupy celé této akce jsou vzdělávací materiály pro každý z pěti modulů, které jsou připraveny pro další využití ve vzdělávání zaměstnanců MASek a mikroregionů. E-learningové aplikace jsou nabízeny prostřednictvím portálu MOODLE, který nastavilo Gymnázium Strakonice, nositel tohoto projektu. Dle zpětných vazeb účastníků, bylo velkým přínosem projektu nejen nastavené vzdělávání, ale i vzájemné setkávání zaměstnanců jihočeských MASek a předávání si zkušeností formou vzájemné neformální diskuse.

Požádali jsme o pár slov hlavní aktéry projektu:

Projekt: „Další vzdělávání managementu místních akčních skupin a mikroregionů Jihočeského kraje“ byl pro Gymnázium Strakonice novou zkušeností a především se stal příležitostí, jak převést do praxe širší poslání každé vzdělávací instituce – a to umožnit vzdělávání nejen svým studentům, ale i dalším zájemcům z řad veřejnost. Díky výborné spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Jihočeského kraje se podařilo vytvořit vzdělávací program, který nejen že obohatil jeho účastníky o nové poznatky, ale díky osobním setkáváním účastníků kurzů a jejich lektorů vznikla nová profesní i osobní přátelství. Přejeme tedy absolventům vzdělávacího programu, aby získané poznatky upotřebili v praxi v co nejširší míře a všem, kteří pracovali na realizaci projektu děkujeme za práci, kterou pro úspěšný průběh projektu odvedli.

Za Gymnázium Strakonice Mgr. Miroslav Hlava, ředitel

Hned od počátku vzniku MAS v ČR se SPOV JčK snažil s pomocí kraje jich zakládat co nejvíce, abychom tak přispěli k rozvoji venkova kraje. Proto jsme uvítali společný vzdělávací projekt, který měl pomoci nejen MAS, ale i MR, SVO a i pracovníkům OU 3( zvláště těm zapojeným do projektu SMO meziobecní spolupráce ). Věříme, že kurzy jistě přispěly ke zvýšení a udržení prestiže našich MAS a pomohly i dalším aktivistům jihočeského venkova. Díky všem za vzornou spolupráci. Jan Malík, předseda SPOV JčK

Projekt „Vzdělávání MASek“ začal v lednu 2014 s jasným cílem: vytvořit pro pracovníky místních akčních skupin v Jihočeském kraji první ucelený program dalšího profesního vzdělávání s efektivními výukovými metodami. Díky pilotním kurzům, na kterých jsme mohli vychytat případné nedostatky, se nám podařilo zkompletovat jedinečné vzdělávací materiály rozdělené do 5 obsahových modulů a především vytvořit prostor pro vzájemné setkávání všech zúčastněných. Určitě tak vznikly skvělé základy pro další sdílení našich profesních zkušeností. Všem, kdo se podíleli na celé realizaci projektu i účastníkům kurzů děkujeme za bezvadnou spolupráci a příjemnou atmosféru, ve které všechny kurzy probíhaly.

Za Krajské sdružení NS MAS Jihočeského kraje, Ing. Jaromír Polášek, předseda

Pro ty, kteří se nemohli z časových nebo i jiných důvodů vzdělávání zúčastnit, máme dobrou zprávu. Vzdělávací kurzy všech 5 modulů proběhnou opět na podzim letošního roku. Budeme se těšit na Váš zájem a setkání s Vámi.

Krajské sdružení jihočeských MAS

Datum vložení: 21. 2. 2018 15:33
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2018 15:34