Proběhla konference Jihočeský venkov 2023

Ing. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí

Ve dnech 27. - 28. 4. 2023 proběhl v kultruním domě města Soběslavi další ročník konference Jihočeský venkov 2023. Dvoudenní akci pořádala MAS Lužnice, z.s. za podpory Celostátní sítě pro venkov.

 

Program naší "domovské" konference byl tentorkát primárně zaměřen na problematiku tzv. komunitní energetiky a role místních akčních skupin v této oblasti, ale součástí byla například také problematika IROP, aktuální situace v rámci přeshraniční spolupráce či problematiku OP Z+ a energetické chudoby.

 

Děkujeme MAS Lužnice, z.s. za zajištění této významné akce a všem prezentujícím za jejich čas, který jihočeským místním akčním skupinám věnovali. Jmenovitě nám dovolte poděkovat ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, náměstkovi ministra pro místní rozvoj Radimu Sršňovi a náměstkovi hejtmana Jihočeského kraje Pavlovi Hrochovi.

Zároveň děkujeme městu Soběslav, jmenovitě panu starostovi Bláhovi, za spolupráci při realizaci této dvoudenní konference.

Věříme, že všichni účastníci načerpali mnoho zajímavých podnětů a zkušeností a navázali nové kontakty, které jistě povedou k další podnětné spolupráci.

 

Níže jsou se souhlasem prezentujících uveřejněny prezentace a také fotografie, zachycující skvělou atmosféru, která konferenci provázela.

Všem účastníkům děkujeme za účast.

Přílohy

Pozvánka na konferenci Jihočeský venkov 2023

Pozvánka na Jihočeský venkov 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,46 MB

Jakub Hrbek - Dotace pro energetickou soběstačnost měst a obcí

Jakub Hrbek - Dotace pro energetickou soběstačnost měst a obcí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,05 MB

Jaromír Polášek - komunitni energetika a její význam pro jč. venkov

Jaromír Polášek - komunitni energetika a její význam pro jč. venkov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,98 MB

Marian Jurečka - Opatření pro boj s energetickou chudobou

Marian Jurečka - Opatření pro boj s energetickou chudobou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,86 MB

Marian Jurečka - Podpora komunitně vedeného místního rozvoje

Marian Jurečka - Podpora_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 528,86 kB

Martin Sedlák - Role komunitní energetiky v budoucím energetickém mixu – pohled Svazu moderní energetiky

Martin Sedlák - Role komunitní energetiky v budoucím energetickém mixu – pohled Svazu moderní energetiky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,21 MB

Pavel Hroch - Fond malých projektů 2021+

Pavel Hroch - Fond malých projektů 2021+.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 367,49 kB

Petr Hornát - Rozvoj Jihočeského kraje z hlediska urbanismu a územního plánování

Petr Hornát - Rozvoj Jihočeského kraje z hlediska urbanismu a územního plánování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,83 MB

Radim Petr - Společná zemědělská politika_Jihočeský venkov 2023

Radim Petr - Společná zemědělská politika_Jihočeský venkov 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,84 MB

Radim Sršeň - IROP a problematika rozvoje venkova

Radim Sršeň - IROP a problematika rozvoje venkova.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,95 MB

Vanda Pánková - Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Vanda Pánková - Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB
Datum vložení: 22. 5. 2023 15:20
Datum poslední aktualizace: 22. 5. 2023 17:00